донат

 1. Shwerlight
 2. ANTON_B
 3. chipdan
 4. I_am_Hoco4ek
 5. vlast
 6. Vei_Shen
 7. I_see_you
 8. BugagashenkaYT
 9. saxtot
 10. Soro
 11. BugPlay
 12. TheNormalSHREK
 13. Blezigen